log in

Aktualności i ogłoszenia

Protest do Marszałka

Samorządy subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego uważają, że kryteria podziału środków przyjęte w ramach dwóch poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zostały źle wybrane. Skierowały w tej sprawie protest do marszałka województwa Andrzeja Buły, domagając się, aby przy podziale uwzględniano gęstość zaludnienia i rzeczywiste zanieczyszczenie powietrza.

 

Przeczytaj:

Protest do Marszałka

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013