log in

Aktualności i ogłoszenia

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Marszałek Województwa Opolskiego – Pan Andrzej Buła, zaprasza do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu województwa. Trzy miliony złotych przeznaczono na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego w lutym i marcu można składać swoje propozycje.

Dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na zadania o charakterze:

  1. prospołecznym,
  2. kulturalnym,
  3. edukacyjnym,
  4. sportowym,
  5. turystycznym,
  6. ekologicznym.

przeznaczone jest 600 000,00 zł. Projekty mogą być o zasięgu powiatowym lub subregionalnym.

Dzięki współdziałaniu mieszkańców naszego Subregionu może powstać wiele cennych inicjatyw ważnych nie tylko dla Naszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.

Wiele zależy od Państwa aktywności – czekamy na Wasze pomysły!


Aby zgłosic zadanie do budrżetu obywatelskiego i głosować musisz mieć ukończone 16 lat. Zadania można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca 2017 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://budzet.opolskie.pl/o-budzecie/

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013