log in

Aktualności i ogłoszenia

Stowarzyszenie o efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niskiej emisji

W dniu 31.03.2017 r. członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu dotyczącym efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz niskiej emisji. Spotkanie prowadziła Pani Barbara Lesik i Pan Dariusz Grabowiecki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. A wzięło w nim udział 22 osoby reprezentujące 12 jednostek samorządowych Subregionu.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pn: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Na spotkaniu poruszono między innymi kwestie sporządzonych i pozytywnie zaopiniowanych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), omówiono napotkane problemy i bariery przy wdrażaniu PGN, przedstawiono możliwości wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy w obszarze efektywności energetycznej i (OZE). Po zakończeniu spotkania prowadzone były również konsultacje indywidualne dla zainteresowanych samorządów.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013