log in

Aktualności i ogłoszenia

Konferencja Koordynatorów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniach 28-29.09.2017r. w Pokrzywnej na terenie zaginionego miasta Rosenau odbyła się Konferencja Koordynatorów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele części gmin i powiatów tworzących Stowarzyszenie.

Podczas spotkania podsumowano pracę Stowarzyszenia, omówiono wspólne partnerskie projekty oraz to na jakim etapie oceny się obecnie znajdują. Pochylono się również między innymi nad problemami jakie napotykamy przy realizacji projektów partnerskich oraz omówiono działania, które trzeba podjąć w najbliższej przyszłości. Konferencja była również przedsięwzięciem integracyjnym dla koordynatorów reprezentujących Partnerów aby poprawić jakość współpracy. Umożliwiła w mniej formalnych warunkach wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych Stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie skróciło dystans między koordynatorami, co pozwoli na łatwiejsze kontakty służbowe między nimi.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013