log in

Aktualności i ogłoszenia

Serdecznie zapraszam do Gminy Leśnica na koncert w ramach Annogórskiego Lata Organowego, który odbędzie się 28 lipca 2018r. w Bazylice na Górze św. Anny

Serdecznie zapraszam do Gminy Leśnica na koncert w ramach Annogórskiego Lata Organowego, który odbędzie się 28 lipca 2018r. w Bazylice na Górze św. Anny

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013