Logo

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II

W dniu 21.08.2018r. Gmina Kędzierzyn-Koźle w imieniu partnerów podpisała kolejną umowę partnerską na dofinansowanie projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II” w ramach działania 5.1 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020)

Kwota dofinansowania to: 3 984 550,42 PLN

Copyright © Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki. Wszelkie prawa zastrzeżone • Projekt i wykonanie: Microworks