log in

Aktualności i ogłoszenia

Uroczystość podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”

W dniu 7 października 2018r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Gminy Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Bierawa, Jemielnica, Leśnica, Pawłowiczki oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i powiatu strzeleckiego, aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w ramach poddziałania 3.2.1 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020). W spotkaniu, które odbyło się w sali konferencyjnej Powiatu Strzeleckiego, wziął udział Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz przedstawiciele wszystkich gmin i powiatów partnerskich.

Wartość dofinansowania projektu zwiększyła się z 41,33% do 85,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013