log in

Aktualności i ogłoszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 22 maja 2019r. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Pani Sabina Nowosielska wybrana na Przewodniczącą obrad, a Sekretarzem została Pani Iwona Kozioł.

Podczas obrad podjęto sześć uchwał:

  • Uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
  • Uchwałę nr 2 w sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki finansowej za rok 2018
  • Uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
  • Uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
  • Uchwałę nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2018
  • Uchwałę nr 6 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia

Na miejsce Pana Tadeusza Kauch, który złożył w dniu 18 marca 2019r. rezygnację, na Członka Zarządu Stowarzyszenia wybrano Pana Łukasza Jastrzembskiego.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013