log in

Aktualności i ogłoszenia

Nowe-stare władze Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

Podczas walnego zgromadzenia członków  dniu 22 września 2020 r. wybrano władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Na jego czele ponownie stanęła prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska.

Wiceprzewodniczącym zarządu został wicestarosta strzelecki Waldemar Gaida. W skład władz weszli także starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata Tudaj, burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, wójt Pawłowiczek Jerzy Treffon oraz wójt Bierawy Krzysztof Ficoń. W komisji rewizyjnej znaleźli się burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, wójt Polskiej Cerekwi Piotr Kanzy oraz wójt Jemielnicy Marcin Wycisło. W trakcie posiedzenia członkowie stowarzyszenia udzielili zarządowi absolutorium za poprzedni rok oraz całą mijającą kadencję.

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013