log in

Aktualności i ogłoszenia

Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego

9 czerwca 2022r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego Panem Andrzejem Bułą.

Podczas roboczej wizyty w kozielskim magistracie dyskutowano nad propozycją podziału zbliżającej się transzy z Brukseli i o najważniejszych planowanych obszarach wsparcia. Szczegóły zostaną wypracowane w ciągu najbliższych miesięcy podczas negocjacji z Komisją Europejską. Jednak już teraz samorządy mogą wyznaczać kierunki swojego działania na najbliższe lata, tak aby móc sięgnąć po dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Gminy i powiaty Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego są do tego dobrze przygotowane. Najważniejszy dokument określający strategię rozwoju dla tej części Opolszczyzny jest już prawie ukończony, trwają również prace nad dokumentem dotyczącym Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013