log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Przystępujemy do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Kędzierzyn – Koźle, dnia 29.05.2014r.

Nasz znak: GNP-PZ.6720.1.2014

 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013