log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Podpisano umowę na zadanie pn. „Analiza uwarunkowań transportu i komunikacji dla Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionanego Obszaru Funkcjonalnego."

W dniu 25 września 2023r. Panowie Waldemar Gaida – wicestarosta Powiatu Strzeleckiego oraz  Łukasz Jastrzembski – burmistrz Gminy Leśnica w imieniu Stowarzyszenia podpisali umowę z Województwem Opolskim na  realizację zadania publicznego (o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)) pn.:Analiza uwarunkowań transportu i komunikacji dla Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionanego Obszaru Funkcjonalnego."

Zadanie będzie współfinansowane w 80% z budżetu  Województwa Opolskiego w ramach konkursu „Dokumenty strategiczne NGO”. Analiza uwarunkowań transportu i komunikacji jaka chcemy przygotować w ramach tego zadania, jest niezbędna do dalszych prac Stowarzyszenia nad dokumentami strategicznymi a w dalszych krokach do pozyskiwania środków finansowych na poprawę jakości życia mieszkańców województwa opolskiego – szczególnie mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 6 kwietnia 2023 r. przez formularz elektroniczny https://ankieta.deltapartner.org.pl/kssof_partnerzy_s-p

Spotkanie z Marszałkiem Andrzejem Bułą

W dniu 17.02.2023r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Pana Marszałka Andrzeja Buły z przedstawicielami opolskich Subregionów. Spotkanie połączone było z warsztatami, by samorządom naszego subregionu pokazać więcej szczegółów programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”, aby mogły lepiej się do nowych projektów przygotować.

Subregion kędzierzyńsko-strzelecki może liczyć na około 42,5 miliona euro z programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”. Prezydent Kędzierzyna-Koźla, Sabina Nowosielska podkreśliła, że samorządowcy są już niecierpliwi. – Chcemy wiedzieć, na co, jako subregion możemy liczyć. Mamy przygotowaną strategię subregionu, wiemy, co będziemy chcieli robić. Na pewno będziemy chcieli inwestować w ścieżki rowerowe, w bezpieczeństwo, ale to jest decyzja całego subregionu. Razem, ze wszystkimi włodarzami będziemy musieli znaleźć propozycje współpracy – mówi. Starosta strzelecki Józef Swaczyna dodaje zaś, że teraz każdy samorząd powinien sobie odpowiedzieć, co może przygotować i na co może złożyć wnioski. – Czy wszystkie samorządy będzie stać na te projekty i na wkłady do tych projektów, bo to też jest bardzo ważne – zastanawiał się, przypominając o trudnej sytuacji finansowej samorządów lokalnych. Mówił, że do wszystkich konkursów samorząd powiatu startować nie będzie, ale do niektórych na pewno, m.in. tych związanych z rewitalizacją.

Więcej informacji https://www.opolskie.pl/2023/02/o-funduszach-w-subregionie-kedzierzynsko-strzeleckim/

Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno-gospodarczych

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 13 lutego 2023 r. przez formularz elektroniczny https://ankieta.deltapartner.org.pl/kssof_partnerzy_s-p

VII Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Pałacu Pawłowice odbyła się VII Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Stowarzyszenie:

 • Pani Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla
 • Pani Józef Swaczyna – Starosta Powiatu Strzeleckiego
 • Pan Paweł Masełko - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 • Pan Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek
 • Pani Katarzyna Tomczyk - Zastępca Burmistrza Gminy Ujazd
 • Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza Gminy Leśnica
 • Pan Jerzy Treffon - Wójt Gminy Pawłowiczki
 • Pan Tadeusz Goc - Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie
 • Pan Krzysztof Ficoń - Wójt Gminy Bierawa
 • Pan Tomasz Kandziora - Wójt Gminy Reńska Wieś
 • Pan Norbert Koston - Burmistrz Gminy Kolonowskie
 • Pan Mariusz Stachowski - Burmistrz Gminy Zawadzkie
 • Pan Marcin Wycisło - Wójt Gminy Jemielnica

A także, Pan Senator Beniamin Godyla, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza wraz z przedstawicielami trzech departamentów Urzędu Marszałkowskiego.
Rozmowy dotyczyły głównie wdrażania zatwierdzonego kilka dni wcześniej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Skupiono się szczególnie na Priorytecie 10 – Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego. Te działania również będą dotyczyć w dużej mierze Subregionów i powinny być zapisane w dokumentach strategicznych.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO - STRZELECKIEGO NA LATA 2021-2030 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie, Gminą Jemielnica i Gminą Kolonowskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 9.11.2022 r. do 30.11.2022 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, samorządy partnerskie i sąsiadujące z KSSOF, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w następujący sposób:

 1. Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronach internetowych Gmin wchodzących w skład Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z projektem strategii wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko. Formularz należy przesłać na adres Subregionu KSSOF tj. ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle (decyduje data wpływu).
 2. Elektronicznie w następujący sposób:
  a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/kedzierzyn_of_prognoza_oos
  b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (poprzez przesłaniu skanu formularza).
 3. Ustnie do protokołu poprzez kontakt z pracownikiem biura Stowarzyszenia (tel. 519 824 695).

Załączniki:

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013