log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

VII Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Pałacu Pawłowice odbyła się VII Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Stowarzyszenie:

 • Pani Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla
 • Pani Józef Swaczyna – Starosta Powiatu Strzeleckiego
 • Pan Paweł Masełko - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 • Pan Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek
 • Pani Katarzyna Tomczyk - Zastępca Burmistrza Gminy Ujazd
 • Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza Gminy Leśnica
 • Pan Jerzy Treffon - Wójt Gminy Pawłowiczki
 • Pan Tadeusz Goc - Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie
 • Pan Krzysztof Ficoń - Wójt Gminy Bierawa
 • Pan Tomasz Kandziora - Wójt Gminy Reńska Wieś
 • Pan Norbert Koston - Burmistrz Gminy Kolonowskie
 • Pan Mariusz Stachowski - Burmistrz Gminy Zawadzkie
 • Pan Marcin Wycisło - Wójt Gminy Jemielnica

A także, Pan Senator Beniamin Godyla, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza wraz z przedstawicielami trzech departamentów Urzędu Marszałkowskiego.
Rozmowy dotyczyły głównie wdrażania zatwierdzonego kilka dni wcześniej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Skupiono się szczególnie na Priorytecie 10 – Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego. Te działania również będą dotyczyć w dużej mierze Subregionów i powinny być zapisane w dokumentach strategicznych.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO - STRZELECKIEGO NA LATA 2021-2030 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie, Gminą Jemielnica i Gminą Kolonowskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 9.11.2022 r. do 30.11.2022 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, samorządy partnerskie i sąsiadujące z KSSOF, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w następujący sposób:

 1. Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronach internetowych Gmin wchodzących w skład Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z projektem strategii wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko. Formularz należy przesłać na adres Subregionu KSSOF tj. ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle (decyduje data wpływu).
 2. Elektronicznie w następujący sposób:
  a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/kedzierzyn_of_prognoza_oos
  b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (poprzez przesłaniu skanu formularza).
 3. Ustnie do protokołu poprzez kontakt z pracownikiem biura Stowarzyszenia (tel. 519 824 695).

Załączniki:

Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego

9 czerwca 2022r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego Panem Andrzejem Bułą.

Podczas roboczej wizyty w kozielskim magistracie dyskutowano nad propozycją podziału zbliżającej się transzy z Brukseli i o najważniejszych planowanych obszarach wsparcia. Szczegóły zostaną wypracowane w ciągu najbliższych miesięcy podczas negocjacji z Komisją Europejską. Jednak już teraz samorządy mogą wyznaczać kierunki swojego działania na najbliższe lata, tak aby móc sięgnąć po dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Gminy i powiaty Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego są do tego dobrze przygotowane. Najważniejszy dokument określający strategię rozwoju dla tej części Opolszczyzny jest już prawie ukończony, trwają również prace nad dokumentem dotyczącym Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych.

Walne Zgromadzenie

W dniu 24 maja 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Podczas walnego zgromadzenia między innymi jednogłośnie przyjęto absolutorium dla zarządu za 2020 rok oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za 2021r.

Spotkania konsultacyjne

Wczoraj tj. 28 kwietnia 2022r. odbyły się na terenie dwóch naszych subregionalnych powiatów, spotkania konsultacyjne. Wszyscy, którzy mieli taką potrzebę mogli przyjść, do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz Starostwa Strzeleckiego, podzielić się swoimi uwagami do projektu Strategii Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego na lata 2021-2030. Kilka osób z tego zaproszenia skorzystało.

Dziś ostatni dzień konsultacji i jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś sugestie, propozycje lub uwagi do dokumentu można je złożyć

 1. poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/kssof_konsultacje
 2. poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (załącznik w ogłoszeniu rozpoczęcia konsultacji)

VI Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniu 9 grudnia 2021 r. w Pokrzywnej odbyła się VI Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Stowarzyszenie:

 • Pani Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla
 • Pani Józef Swaczyna – Starosta Powiatu Strzeleckiego
 • Pan Waldemar Gaida - Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego
 • Pan Paweł Masełko - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 • Pan Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek
 • Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Gminy Leśnica
 • Pan Jerzy Treffon - Wójt Gminy Pawłowiczki
 • Pan Tadeusz Goc - Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie
 • Pan Piotr Kanzy - Wójt Gminy Polska Cerekiew
 • Pan Krzysztof Ficoń - Wójt Gminy Bierawa
 • Pan Tomasz Kandzira - Wójt Gminy Reńska Wieś
 • Pan Norbert Koston - Burmistrz Gminy kolonowskie
 • Pan Mariusz Stachowski - Burmistrz Gminy Zawadzkie

A także, w drugiej części spotkania, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła.

Rozmowy dotyczyły głównie nowej perspektywy finansowej i Strategii Subregionu na kolejne lata. Konsultowano zapisy dokumentu Strategii Rozwoju Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 w tym propozycje zadań do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Spotkanie odbywało się w miłej, przyjaznej atmosferze a poczucie wspólnoty dobrze wróży na kolejne lata owocnej współpracy.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013