log in

Aktualności i ogłoszenia

Ponad 153 miliony złotych dla miast subregionalnych

8 maja 2017 roku  Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 projektu pn.: Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Projekt realizowany będzie w partnerstwie 9 podmiotów: Gmina Kędzierzyn-Koźle - lider projektu, Gmina Cisek, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Strzelecki, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Ujazd, Gmina Zawadzkie i Gmina Reńska Wieś.

Szczegóły można znaleźć na stronie http://www.opolskie.pl/2017/05/ponad-153-miliony-zlotych-dla-miast-subregionalnych/

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013