log in

Aktualności i ogłoszenia

Walne Zgromadzenie Członków z nowym członkiem Subregionu

W dniu 18 maja 2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Po raz pierwszy uczestniczyła w nim Gmina Kolonowskie. Nowy członek Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia między innymi jednogłośnie przyjęto absolutorium dla zarządu za 2020 rok, zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za 2020r. oraz ustalono wysokość składki dla Gminy Kolonowskie.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013