log in

Inwestycje

Inwestycje

BIERAWA

 

CISEK

 

JEMIELNICA

 

KĘDZIERZYN-KOŹLE

 

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

 

LEŚNICA

 

PAWŁOWICZKI

 

POLSKA CEREKIEW

 

REŃSKA WIEŚ

 

STRZELCE OPOLSKIE

 

POWIAT STRZELECKI

 

UJAZD

 

ZAWADZKIE

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013