log in

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny powołane zostało przez 13 jednostek - 11 gmin i 2 powiaty województwa opolskiego na zebraniu założycielskim 11 marca 2016 r., natomiast jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła – 30 maja 2016 r.

Od 25.03.2021r. Stowarzyszenie tworzy 14 jednostek samorządu terytorialnego – 12 gmin i 2 powiaty.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego tworzących je jednostek samorządu terytorialnego.


Skład Zarządu Stowarzyszenia:
  1. Przewodnicząca: Sabina Nowosielska, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
  2. Wiceprzewodniczący: Waldemar Gaida, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego
  3. Członkowie Zarządu:
  • Tadeusz Goc, 
  • Łukasz Jastrzembski, Burmistrz Gminy Leśnica
  • Jerzy Treffon, Wójt Gminy Polska Cerekiew
  • Krzysztof Ficoń, Wójt Gminy Bierawa
Skład Komisji Rewizyjnej:
  1. Przewodniczący: Mariusz Stachowski, 
  2. Sekretarz: Piotr Kanzy, Wójt Gminy Polska Cerekiew
  3. Marcin Wycisło, Wójt Gminy Jemielnica

 

Dokumenty Stowarzyszenia:

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013