log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

VI Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniu 9 grudnia 2021 r. w Pokrzywnej odbyła się VI Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Stowarzyszenie:

 • Pani Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla
 • Pani Józef Swaczyna – Starosta Powiatu Strzeleckiego
 • Pan Waldemar Gaida - Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego
 • Pan Paweł Masełko - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 • Pan Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek
 • Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Gminy Leśnica
 • Pan Jerzy Treffon - Wójt Gminy Pawłowiczki
 • Pan Tadeusz Goc - Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie
 • Pan Piotr Kanzy - Wójt Gminy Polska Cerekiew
 • Pan Krzysztof Ficoń - Wójt Gminy Bierawa
 • Pan Tomasz Kandzira - Wójt Gminy Reńska Wieś
 • Pan Norbert Koston - Burmistrz Gminy kolonowskie
 • Pan Mariusz Stachowski - Burmistrz Gminy Zawadzkie

A także, w drugiej części spotkania, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła.

Rozmowy dotyczyły głównie nowej perspektywy finansowej i Strategii Subregionu na kolejne lata. Konsultowano zapisy dokumentu Strategii Rozwoju Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 w tym propozycje zadań do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Spotkanie odbywało się w miłej, przyjaznej atmosferze a poczucie wspólnoty dobrze wróży na kolejne lata owocnej współpracy.

Walne Zgromadzenie Członków z nowym członkiem Subregionu

W dniu 18 maja 2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Po raz pierwszy uczestniczyła w nim Gmina Kolonowskie. Nowy członek Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia między innymi jednogłośnie przyjęto absolutorium dla zarządu za 2020 rok, zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za 2020r. oraz ustalono wysokość składki dla Gminy Kolonowskie.

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki powiększa się

W dniu 25.03.2021 r. Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki został powiększony o Gminę Kolonowskie. Tym samym Stowarzyszenie obejmuje 14 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 12 gmin i 2 powiaty.

Nowe-stare władze Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

Podczas walnego zgromadzenia członków  dniu 22 września 2020 r. wybrano władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Na jego czele ponownie stanęła prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska.

Wiceprzewodniczącym zarządu został wicestarosta strzelecki Waldemar Gaida. W skład władz weszli także starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata Tudaj, burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, wójt Pawłowiczek Jerzy Treffon oraz wójt Bierawy Krzysztof Ficoń. W komisji rewizyjnej znaleźli się burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, wójt Polskiej Cerekwi Piotr Kanzy oraz wójt Jemielnicy Marcin Wycisło. W trakcie posiedzenia członkowie stowarzyszenia udzielili zarządowi absolutorium za poprzedni rok oraz całą mijającą kadencję.

 

Kolejne dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki pozyskał kolejne spore dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Dodatkowe 800 tysięcy złotych ze środków unijnych otrzyma trzech parterów projektu, którego liderem jest Kędzierzyn-Koźle. Aneks do umowy w dniu 19.08.2020r. podpisali marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła oraz prezydent Sabina Nowosielska.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 22 maja 2019r. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Pani Sabina Nowosielska wybrana na Przewodniczącą obrad, a Sekretarzem została Pani Iwona Kozioł.

Podczas obrad podjęto sześć uchwał:

 • Uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
 • Uchwałę nr 2 w sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki finansowej za rok 2018
 • Uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
 • Uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 • Uchwałę nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2018
 • Uchwałę nr 6 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia

Na miejsce Pana Tadeusza Kauch, który złożył w dniu 18 marca 2019r. rezygnację, na Członka Zarządu Stowarzyszenia wybrano Pana Łukasza Jastrzembskiego.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013