log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 6 kwietnia 2023 r. przez formularz elektroniczny https://ankieta.deltapartner.org.pl/kssof_partnerzy_s-p

Spotkanie z Marszałkiem Andrzejem Bułą

W dniu 17.02.2023r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Pana Marszałka Andrzeja Buły z przedstawicielami opolskich Subregionów. Spotkanie połączone było z warsztatami, by samorządom naszego subregionu pokazać więcej szczegółów programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”, aby mogły lepiej się do nowych projektów przygotować.

Subregion kędzierzyńsko-strzelecki może liczyć na około 42,5 miliona euro z programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”. Prezydent Kędzierzyna-Koźla, Sabina Nowosielska podkreśliła, że samorządowcy są już niecierpliwi. – Chcemy wiedzieć, na co, jako subregion możemy liczyć. Mamy przygotowaną strategię subregionu, wiemy, co będziemy chcieli robić. Na pewno będziemy chcieli inwestować w ścieżki rowerowe, w bezpieczeństwo, ale to jest decyzja całego subregionu. Razem, ze wszystkimi włodarzami będziemy musieli znaleźć propozycje współpracy – mówi. Starosta strzelecki Józef Swaczyna dodaje zaś, że teraz każdy samorząd powinien sobie odpowiedzieć, co może przygotować i na co może złożyć wnioski. – Czy wszystkie samorządy będzie stać na te projekty i na wkłady do tych projektów, bo to też jest bardzo ważne – zastanawiał się, przypominając o trudnej sytuacji finansowej samorządów lokalnych. Mówił, że do wszystkich konkursów samorząd powiatu startować nie będzie, ale do niektórych na pewno, m.in. tych związanych z rewitalizacją.

Więcej informacji https://www.opolskie.pl/2023/02/o-funduszach-w-subregionie-kedzierzynsko-strzeleckim/

Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno-gospodarczych

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 13 lutego 2023 r. przez formularz elektroniczny https://ankieta.deltapartner.org.pl/kssof_partnerzy_s-p

VII Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Pałacu Pawłowice odbyła się VII Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Stowarzyszenie:

 • Pani Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla
 • Pani Józef Swaczyna – Starosta Powiatu Strzeleckiego
 • Pan Paweł Masełko - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 • Pan Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek
 • Pani Katarzyna Tomczyk - Zastępca Burmistrza Gminy Ujazd
 • Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza Gminy Leśnica
 • Pan Jerzy Treffon - Wójt Gminy Pawłowiczki
 • Pan Tadeusz Goc - Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie
 • Pan Krzysztof Ficoń - Wójt Gminy Bierawa
 • Pan Tomasz Kandziora - Wójt Gminy Reńska Wieś
 • Pan Norbert Koston - Burmistrz Gminy Kolonowskie
 • Pan Mariusz Stachowski - Burmistrz Gminy Zawadzkie
 • Pan Marcin Wycisło - Wójt Gminy Jemielnica

A także, Pan Senator Beniamin Godyla, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza wraz z przedstawicielami trzech departamentów Urzędu Marszałkowskiego.
Rozmowy dotyczyły głównie wdrażania zatwierdzonego kilka dni wcześniej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Skupiono się szczególnie na Priorytecie 10 – Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego. Te działania również będą dotyczyć w dużej mierze Subregionów i powinny być zapisane w dokumentach strategicznych.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO - STRZELECKIEGO NA LATA 2021-2030 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie, Gminą Jemielnica i Gminą Kolonowskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 9.11.2022 r. do 30.11.2022 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, samorządy partnerskie i sąsiadujące z KSSOF, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w następujący sposób:

 1. Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronach internetowych Gmin wchodzących w skład Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z projektem strategii wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko. Formularz należy przesłać na adres Subregionu KSSOF tj. ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle (decyduje data wpływu).
 2. Elektronicznie w następujący sposób:
  a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/kedzierzyn_of_prognoza_oos
  b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (poprzez przesłaniu skanu formularza).
 3. Ustnie do protokołu poprzez kontakt z pracownikiem biura Stowarzyszenia (tel. 519 824 695).

Załączniki:

Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego

9 czerwca 2022r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego Panem Andrzejem Bułą.

Podczas roboczej wizyty w kozielskim magistracie dyskutowano nad propozycją podziału zbliżającej się transzy z Brukseli i o najważniejszych planowanych obszarach wsparcia. Szczegóły zostaną wypracowane w ciągu najbliższych miesięcy podczas negocjacji z Komisją Europejską. Jednak już teraz samorządy mogą wyznaczać kierunki swojego działania na najbliższe lata, tak aby móc sięgnąć po dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Gminy i powiaty Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego są do tego dobrze przygotowane. Najważniejszy dokument określający strategię rozwoju dla tej części Opolszczyzny jest już prawie ukończony, trwają również prace nad dokumentem dotyczącym Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013