log in

Aktualności i ogłoszenia

Walne Zgromadzenie

W dniu 21 marca 2024r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 13 przedstawicieli Gmin i Powiatów:

 • Pani Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla,
 • Pani Waldemar Gaida – Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego,
 • Pan Paweł Masełko - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 • Pan Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek
 • Pani Katarzyna Tomczyk - Zastępca Burmistrza Gminy Ujazd
 • Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Gminy Leśnica
 • Pan Jerzy Treffon - Wójt Gminy Pawłowiczki
 • Pan Tadeusz Goc - Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie
 • Pan Krzysztof Ficoń - Wójt Gminy Bierawa
 • Pan Tomasz Kandziora - Wójt Gminy Reńska Wieś
 • Pan Norbert Koston - Burmistrz Gminy Kolonowskie
 • Pan Mariusz Stachowski - Burmistrz Gminy Zawadzkie
 • Pan Marcin Wycisło - Wójt Gminy Jemielnica

Podczas walnego zgromadzenia jednogłośnie przyjęto sześć uchwał w tym absolutorium dla zarządu za 2023 rok oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za 2024r. Przyjęto również dokument „Strategia Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030”.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013