log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

IV Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniu 25.05.2017 r. w Tarnowskich Górach w pięknym kompleksie zamkowym odbyła się IV Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Stowarzyszenie. 

Podczas spotkania podsumowano roczną pracę Stowarzyszenia, omówiono wspólne partnerskie projekty oraz to na jakim etapie oceny się obecnie znajdują. Pochylono się również między innymi nad problemami jakie napotykamy przy realizacji projektów partnerskich oraz omówiono działania, które trzeba podjąć w najbliższej przyszłości.

Spotkanie odbywało się w miłej, przyjaznej atmosferze a poczucie wspólnoty dobrze wróży na kolejne lata owocnej współpracy.

 

 

Ponad 153 miliony złotych dla miast subregionalnych

8 maja 2017 roku  Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 projektu pn.: Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Projekt realizowany będzie w partnerstwie 9 podmiotów: Gmina Kędzierzyn-Koźle - lider projektu, Gmina Cisek, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Strzelecki, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Ujazd, Gmina Zawadzkie i Gmina Reńska Wieś.

Szczegóły można znaleźć na stronie http://www.opolskie.pl/2017/05/ponad-153-miliony-zlotych-dla-miast-subregionalnych/

 

Grant w wysokości 3000 zł jeszcze tylko do 11 maja!

Stowarzyszenie Kraina św. Anny jeszcze tylko do 11 maja przyjmuje wnioski na grant w wysokości 3 000 zł w ramach X edycji programu "Działaj Lokalnie". Jeśli macie Państwo ciekawe pomysły na inicjatywy służące dobru wspólnemu, angażującym mieszkańców do zaspokajania potrzeb lokalnych to ten konkurs jest skierowany właśnie do was.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzelce Opolskie, Jemielnica, Ujazd, Leśnica, Izbicko i Tarnów Opolski.
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.annaland.pl/860/rozpoczynamy-przyjmowanie-wnioskow.html

 

Stowarzyszenie o efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niskiej emisji

W dniu 31.03.2017 r. członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu dotyczącym efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz niskiej emisji. Spotkanie prowadziła Pani Barbara Lesik i Pan Dariusz Grabowiecki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. A wzięło w nim udział 22 osoby reprezentujące 12 jednostek samorządowych Subregionu.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pn: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Na spotkaniu poruszono między innymi kwestie sporządzonych i pozytywnie zaopiniowanych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), omówiono napotkane problemy i bariery przy wdrażaniu PGN, przedstawiono możliwości wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy w obszarze efektywności energetycznej i (OZE). Po zakończeniu spotkania prowadzone były również konsultacje indywidualne dla zainteresowanych samorządów.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014-2020

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:

Spotkanie informacyjne
dla potencjalnych Beneficjentów działania 10.2
Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
w ramach RPO WO 2014-2020

 

które odbędzie się:

06.03.2017 r. godz. 11:00

miejsce/organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 47 25 039, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji:

http://rpo.opolskie.pl/?p=21267

Zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDj-ftfaHtR7xh5huoPaHEfMLRRcSrmS3-MMY8r0VNGvAJdg/viewform?usp=send_form

 

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Marszałek Województwa Opolskiego – Pan Andrzej Buła, zaprasza do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu województwa. Trzy miliony złotych przeznaczono na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego w lutym i marcu można składać swoje propozycje.

Dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na zadania o charakterze:

  1. prospołecznym,
  2. kulturalnym,
  3. edukacyjnym,
  4. sportowym,
  5. turystycznym,
  6. ekologicznym.

przeznaczone jest 600 000,00 zł. Projekty mogą być o zasięgu powiatowym lub subregionalnym.

Dzięki współdziałaniu mieszkańców naszego Subregionu może powstać wiele cennych inicjatyw ważnych nie tylko dla Naszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.

Wiele zależy od Państwa aktywności – czekamy na Wasze pomysły!


Aby zgłosic zadanie do budrżetu obywatelskiego i głosować musisz mieć ukończone 16 lat. Zadania można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca 2017 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://budzet.opolskie.pl/o-budzecie/

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013