log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W dniu 3 lipca 2017r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Gminy Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz powiatu strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektuPoprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” w ramach poddziałania 3.1.1 „Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020). Wartość dofinansowania wyniesie 22 916 198,70 PLN (co stanowi 75,7% wartości inwestycji).

Podczas uroczystego spotkania wszyscy partnerzy projektu podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej Gmin i Powiatów Subregionu.

 

W ramach tego poddziałania zaplanowano:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Rozbudowę drogi ul. Miłej i części ul. Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od al. Jana Pawła II do obwodnicy w Kędzierzynie-Koźlu z wyłączeniem zakresu drogowego.

Wymianę i unifikację oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego z wyłączeniem zakresu drogowego.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 wraz z budową ścieżek rowerowych wzdłuż drogi.

Powiat Strzelecki

Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie –Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na docinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia.

Gmina Zawadzkie

Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.

Gmina Reńska Wieś

Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - z wyłączeniem zakresu drogowego.

Gmina Cisek

Budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek - z wyłączeniem zakresu drogowego.

Gmina Polska Cerekiew

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew - z wyłączeniem zakresu drogowego.

Gmina Strzelce Opolskie

Budowa centrum „Parkuj i jedź” w mieście Strzelce Opolskie.

Gmina Ujazd

Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V w gminie Ujazd - z wyłączeniem zakresu drogowego.

W tym dniu Pani Prezydent Sabina Nowosielska podpisała również umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe” w ramach poddziałania 2.2.1 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”. Wartość dofinansowania wyniesie 1 152 623,14 PLN co stanowi 85% wartości inwestycji. Inwestycja będzie polegać na dokończeniu procesów kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego Gminy Kędzierzyn-Koźle pn. Pole Południowe - przebudowie układu kanalizacyjno-melioracyjnego.

A Pani Prezes Jolanta Gądek-Rypel w imieniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla” w ramach poddziałania 3.1.1 „Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych”. Wartość dofinansowania wyniesie 7 377 294,58 PLN co stanowi 57,74% wartości inwestycji.

Samorząd województwa reprezentowali marszałek Andrzej Buła i członek zarządu Antoni Konopka.

Wszystkie trzy projekty będą w znacznym stopniu wpływały na realizację Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

 

Porozumienie >>

 

IV Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniu 25.05.2017 r. w Tarnowskich Górach w pięknym kompleksie zamkowym odbyła się IV Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Stowarzyszenie. 

Podczas spotkania podsumowano roczną pracę Stowarzyszenia, omówiono wspólne partnerskie projekty oraz to na jakim etapie oceny się obecnie znajdują. Pochylono się również między innymi nad problemami jakie napotykamy przy realizacji projektów partnerskich oraz omówiono działania, które trzeba podjąć w najbliższej przyszłości.

Spotkanie odbywało się w miłej, przyjaznej atmosferze a poczucie wspólnoty dobrze wróży na kolejne lata owocnej współpracy.

 

 

Ponad 153 miliony złotych dla miast subregionalnych

8 maja 2017 roku  Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 projektu pn.: Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Projekt realizowany będzie w partnerstwie 9 podmiotów: Gmina Kędzierzyn-Koźle - lider projektu, Gmina Cisek, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Strzelecki, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Ujazd, Gmina Zawadzkie i Gmina Reńska Wieś.

Szczegóły można znaleźć na stronie http://www.opolskie.pl/2017/05/ponad-153-miliony-zlotych-dla-miast-subregionalnych/

 

Grant w wysokości 3000 zł jeszcze tylko do 11 maja!

Stowarzyszenie Kraina św. Anny jeszcze tylko do 11 maja przyjmuje wnioski na grant w wysokości 3 000 zł w ramach X edycji programu "Działaj Lokalnie". Jeśli macie Państwo ciekawe pomysły na inicjatywy służące dobru wspólnemu, angażującym mieszkańców do zaspokajania potrzeb lokalnych to ten konkurs jest skierowany właśnie do was.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzelce Opolskie, Jemielnica, Ujazd, Leśnica, Izbicko i Tarnów Opolski.
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.annaland.pl/860/rozpoczynamy-przyjmowanie-wnioskow.html

 

Stowarzyszenie o efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niskiej emisji

W dniu 31.03.2017 r. członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu dotyczącym efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz niskiej emisji. Spotkanie prowadziła Pani Barbara Lesik i Pan Dariusz Grabowiecki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. A wzięło w nim udział 22 osoby reprezentujące 12 jednostek samorządowych Subregionu.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pn: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Na spotkaniu poruszono między innymi kwestie sporządzonych i pozytywnie zaopiniowanych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), omówiono napotkane problemy i bariery przy wdrażaniu PGN, przedstawiono możliwości wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy w obszarze efektywności energetycznej i (OZE). Po zakończeniu spotkania prowadzone były również konsultacje indywidualne dla zainteresowanych samorządów.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014-2020

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:

Spotkanie informacyjne
dla potencjalnych Beneficjentów działania 10.2
Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
w ramach RPO WO 2014-2020

 

które odbędzie się:

06.03.2017 r. godz. 11:00

miejsce/organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 47 25 039, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji:

http://rpo.opolskie.pl/?p=21267

Zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDj-ftfaHtR7xh5huoPaHEfMLRRcSrmS3-MMY8r0VNGvAJdg/viewform?usp=send_form

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013