log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Grant w wysokości 3000 zł jeszcze tylko do 11 maja!

Stowarzyszenie Kraina św. Anny jeszcze tylko do 11 maja przyjmuje wnioski na grant w wysokości 3 000 zł w ramach X edycji programu "Działaj Lokalnie". Jeśli macie Państwo ciekawe pomysły na inicjatywy służące dobru wspólnemu, angażującym mieszkańców do zaspokajania potrzeb lokalnych to ten konkurs jest skierowany właśnie do was.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzelce Opolskie, Jemielnica, Ujazd, Leśnica, Izbicko i Tarnów Opolski.
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.annaland.pl/860/rozpoczynamy-przyjmowanie-wnioskow.html

 

Stowarzyszenie o efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niskiej emisji

W dniu 31.03.2017 r. członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu dotyczącym efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz niskiej emisji. Spotkanie prowadziła Pani Barbara Lesik i Pan Dariusz Grabowiecki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. A wzięło w nim udział 22 osoby reprezentujące 12 jednostek samorządowych Subregionu.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pn: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Na spotkaniu poruszono między innymi kwestie sporządzonych i pozytywnie zaopiniowanych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), omówiono napotkane problemy i bariery przy wdrażaniu PGN, przedstawiono możliwości wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy w obszarze efektywności energetycznej i (OZE). Po zakończeniu spotkania prowadzone były również konsultacje indywidualne dla zainteresowanych samorządów.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014-2020

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:

Spotkanie informacyjne
dla potencjalnych Beneficjentów działania 10.2
Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
w ramach RPO WO 2014-2020

 

które odbędzie się:

06.03.2017 r. godz. 11:00

miejsce/organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 47 25 039, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji:

http://rpo.opolskie.pl/?p=21267

Zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDj-ftfaHtR7xh5huoPaHEfMLRRcSrmS3-MMY8r0VNGvAJdg/viewform?usp=send_form

 

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Marszałek Województwa Opolskiego – Pan Andrzej Buła, zaprasza do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu województwa. Trzy miliony złotych przeznaczono na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego w lutym i marcu można składać swoje propozycje.

Dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na zadania o charakterze:

  1. prospołecznym,
  2. kulturalnym,
  3. edukacyjnym,
  4. sportowym,
  5. turystycznym,
  6. ekologicznym.

przeznaczone jest 600 000,00 zł. Projekty mogą być o zasięgu powiatowym lub subregionalnym.

Dzięki współdziałaniu mieszkańców naszego Subregionu może powstać wiele cennych inicjatyw ważnych nie tylko dla Naszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.

Wiele zależy od Państwa aktywności – czekamy na Wasze pomysły!


Aby zgłosic zadanie do budrżetu obywatelskiego i głosować musisz mieć ukończone 16 lat. Zadania można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca 2017 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://budzet.opolskie.pl/o-budzecie/

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane pomioty do składania wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na operacje dotyczące:

  • Przedsięwzięcia 1.1.1 - budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD (ogłoszenie nr 1/2017)
  • Przedsięwzięcia 1.1.3 - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne (ogłoszenie nr 2/2017)

Termin składania wniosków: 30.12.2016 – 19.01.2017, do godz.15.00

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD: 

XXV Finał WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku będzie grała dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

15 stycznia 2017 r. wyjdzie na ulicę wielu wolontariuszy. Czeka nas również mnóstwo atrakcji, koncertów i działań, związanych z publiczną zbiórką pieniędzy.

Wielką Orkiestrę można wspomóc na wiele różnych sposobów – o szczegółach można przeczytać bezpośrednio na stronie http://www.wosp.org.pl/final/wesprzyj?gclid=CLbJo9eDptECFUmLsgodlyQE7g

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013