log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Marszałek Województwa Opolskiego – Pan Andrzej Buła, zaprasza do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu województwa. Trzy miliony złotych przeznaczono na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego w lutym i marcu można składać swoje propozycje.

Dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na zadania o charakterze:

  1. prospołecznym,
  2. kulturalnym,
  3. edukacyjnym,
  4. sportowym,
  5. turystycznym,
  6. ekologicznym.

przeznaczone jest 600 000,00 zł. Projekty mogą być o zasięgu powiatowym lub subregionalnym.

Dzięki współdziałaniu mieszkańców naszego Subregionu może powstać wiele cennych inicjatyw ważnych nie tylko dla Naszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.

Wiele zależy od Państwa aktywności – czekamy na Wasze pomysły!


Aby zgłosic zadanie do budrżetu obywatelskiego i głosować musisz mieć ukończone 16 lat. Zadania można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca 2017 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://budzet.opolskie.pl/o-budzecie/

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane pomioty do składania wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na operacje dotyczące:

  • Przedsięwzięcia 1.1.1 - budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD (ogłoszenie nr 1/2017)
  • Przedsięwzięcia 1.1.3 - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne (ogłoszenie nr 2/2017)

Termin składania wniosków: 30.12.2016 – 19.01.2017, do godz.15.00

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD: 

XXV Finał WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku będzie grała dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

15 stycznia 2017 r. wyjdzie na ulicę wielu wolontariuszy. Czeka nas również mnóstwo atrakcji, koncertów i działań, związanych z publiczną zbiórką pieniędzy.

Wielką Orkiestrę można wspomóc na wiele różnych sposobów – o szczegółach można przeczytać bezpośrednio na stronie http://www.wosp.org.pl/final/wesprzyj?gclid=CLbJo9eDptECFUmLsgodlyQE7g

 

Jarmark Noworoczny

7-8 stycznia 2017 roku w Polskiej Cerekwi na placu przed Zamkiem odbędzie się Jarmark Noworoczny. Zapraszamy!

I Ekojarmark Związku Międzygminnego "Czysty Region"

Zapraszamy Państwa na I Ekojarmark Związku Międzygminnego "Czysty Region", który odbędzie się w dniach 17-18.09.2016r. przy DK "Koźle" na ul. Skarbowej. Podczas dwudniowego jarmarku w drewnianych domkach swoje regionalne produkty i rękodzieło zaprezentują mieszkańcy gmin należących do Związku. Na dzień 18.09 (niedziela) przewidziano także program artystyczny.

Zapraszamy również wszystkie stowarzyszenia, powiatowe i gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe mające swe siedziby na terenie gmin należących do Związku do wzięcia udziału w konkursie na Regionalną Ekorękosztukę. Na wszystkich uczestników czekają nagrody. Regulamin konkursu i szczegóły imprezy znajdą Państwo poniżej.

http://czystyregion.pl/news/i-ekojarmark-zwiazku-miedzygminnego-czysty-region.html

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013