log in

Aktualności i ogłoszenia

Podpisano umowę na zadanie pn. „Analiza uwarunkowań transportu i komunikacji dla Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionanego Obszaru Funkcjonalnego."

W dniu 25 września 2023r. Panowie Waldemar Gaida – wicestarosta Powiatu Strzeleckiego oraz  Łukasz Jastrzembski – burmistrz Gminy Leśnica w imieniu Stowarzyszenia podpisali umowę z Województwem Opolskim na  realizację zadania publicznego (o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)) pn.:Analiza uwarunkowań transportu i komunikacji dla Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionanego Obszaru Funkcjonalnego."

Zadanie będzie współfinansowane w 80% z budżetu  Województwa Opolskiego w ramach konkursu „Dokumenty strategiczne NGO”. Analiza uwarunkowań transportu i komunikacji jaka chcemy przygotować w ramach tego zadania, jest niezbędna do dalszych prac Stowarzyszenia nad dokumentami strategicznymi a w dalszych krokach do pozyskiwania środków finansowych na poprawę jakości życia mieszkańców województwa opolskiego – szczególnie mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013