log in

Aktualności i ogłoszenia

Spotkanie Koordynatorów projektów partnerskich

W dniu 30 listopada 2017r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie robocze koordynatorów obu dużych projektów Subregionalnych tj. "Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim" oraz "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego". W spotkaniu wzięło również udział dwoje przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – Pani Katarzyna Kloc oraz Pan Aleksander Klak. 

Spotkanie dotyczyło realizacji zaplanowanych w projektach zadań, ich rozliczania oraz oszczędności przetargowych. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odpowiadali na nurtujące uczestników spotkania pytania i wyjaśniali wątpliwości jakie wypłynęły w trakcie realizacji zadań projektowych. 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013